Skip to main content

Från koncept till verklighet

Projekt

Vi är vana att vara med och projektera komplexa eldstadsinstallationer redan på ritbordet. Oavsett om det gäller gaseldade eldstäder i offentlig miljö, måttanpassade eldstäder eller ett nyproducerat radhusområde som skall förses med kaminer kan vi bistå med vår expertis.

Rätt modell på rätt plats

När ni planerar att installera eldstäder är det visuella ofta det man tittar på först, vilket är helt rätt. En eldstad är i högsta grad en dekorativ inredningsdetalj. Det är dock viktigt att förstå vad det är som ritas in i projektet, även när det kommer till det praktiska. För att få rätt modell på rätt plats behöver faktorer som värmespridning, möbleringsavstånd och krav på skorstensdragningar tas med i kalkylen. Gaseldade kaminer och insatser kommer ofta med större flexibilitet, ha med dom som alternativ i planeringen. Nöj er inte med standardmodeller om det inte passar ert projekt. Vi har möjligheten att erbjuda er fullt måttanpassade och skräddarsydda lösningar, allt ifrån takhängda kaminer, öppna spisar öppna på fyra sidor eller tunnelvarianter.

Planera för tilluft och placera den med precision

En vanlig miss är att tilluft inte är inritad. Det går ofta att lösa i efterhand via en tilluftskorsten. Dock blir det både dyrare, och kräver mer plats i genomföringar på grund av större ytterdiameter. Tänk därför alltid igenom hur eldstaden skall förse med tilluft, framför allt om det handlar om vedeldade kaminer. Det är även viktigt att tilluftskopplingen placeras korrekt om den blir gjuten i plattan. Det är med noga precision tilluften behöver placeras för att den ska matcha med kaminmodellen som sen ska monteras.

Skorstensdragning

Skorstensdragning till vedeldade insatser skall som regel gå rakt upp om det är möjligt. Det är bäst för funktion, och ser bäst ut estetiskt. Går det inte att få till en rak skorsten, går det att sidoförskjuta skorstenen på vind, eller synligt i rum, men normalt inte i bjälklag. Tänk dock på att alla sidoförskjutningar påverkar skorstensdraget, och en fläkt kan behövas för fullduglig funktion. När det kommer till gaseldade eldstäder ställs inte samma krav på skorstenen. Avgaskanal som det kallas, kan vinklas och böjas i bjälklag och det är inte alltid nödvändigt att leda kanalen ovan tak. Den avslutas i de fallen på fasaden.

Varmt välkommen att ta kontakt med vår projektansvarige om er förfrågan gäller planering och beställning av eldstäder i offentlig miljö eller större projekt.

Kom igång

Begär offert idag!

Kaminer, eldstäder & öppna spisar av populära märken monterat och klart.