Skip to main content

Kaminer i nyproduktion

För moderna hem

Är ni husleverantör och söker en samarbetspartner att luta er mot när det kommer till expertis och spetskompetens för eldstäder och skorstenar tar vi gärna ett möte med er.

Kaminer och skorstenar i nyproduktion

Vi har mångårig erfarenhet att montera kaminer och skorstenar i nyproduktion. Gäller det större projekt jobbar vi rikstäckande. Handlar det om återkommande engångsmontage utför vi det i Stockholm, Uppsala och Västerås. Ofta föreslår husleverantören ett begränsat sortiment där standardkaminer som Contura eller Nordpeis är inritade. Vi jobbar med samtliga av dessa modeller, men presenterar även alternativa lösningar för att ni ska kunna välja själva vad som passar ert hus bäst i stil och form. Allt från fristående kaminer, till platsbyggda och skräddarsydda eldstäder.

Planera för värme och mys redan på ritbordet

Att bygga ett nytt hus är en spännande resa, och valet av en eldstad spelar en stor roll i att få fram den trivsamma hemmamiljö ni vill skapa. Vid kamin i nyproduktion är det därför viktigt att tänka igenom placeringen och utförande av eldstaden redan på ritbordet, för att få alla detaljer på rätt plats. När ni bygger nytt och ska installera kamin, har ni nämligen alla möjligheter att få till rätt lösning. Hos oss hittar ni ett brett utbud av eldstäder, och det är viktigt att tänka igenom dina behov för att välja rätt. Värt att känna till är att husleverantörer ofta bara presenterar ett litet urval, till höga priser. Medan vi erbjuder ett brett sortiment utan onödiga påslag. Vi har sammanställt några punkter ni bör fundera över när ni planerar för en kamin i ert nyproducerade hem.

Var ska eldstaden placeras i nyproducerade hus?

De flesta väljer en central plats för eldstaden så att den kan njutas av från flera av de sociala ytorna. Vardagsrum, matsal och kök är de ytor som ofta vägs in i beslutet kring placering av eldstaden vid nyproduktion. Bygger ni ett stort hus kanske ni även har möjligheten att få in en eldstad i spa/relaxavdelningen. Väg även in skorstenens placering, och hur den blir bäst planerad. En vedeldad kamin kräver alltid att skorstenen blir minimum 100 cm ovan takbeklädnad. Medan en gaseldstad kan avsluta med avgaskanal på fasaden. Det finns många regler och undantag, rådfråga därför gärna ett proffs innan ni fastställer placeringen.

Gaskamin eller Vedkamin i nyproduktion?

Vilken typ av kamin föredrar ni till ert nya hem? Modernt och bekvämt med gaseldat, eller vedeldad klassisk charm? En gaskamin tänder ni med ett knapptryck, och reglerar värme och storlek på lågorna i app eller på fjärrkontroll. Medan en vedeldad kamin kräver en lite arbete runtom i form av vedförvaring, rengöring av glas mm. Skillnaderna mellan gas och vedeldade kaminer är många, men båda med samma trollbindande lågor att samlas kring för att njuta av värme och gemenskap. När ni ska installera kamin i nyproduktion har ni möjlighet att välja kaminmodell fritt, förutsatt att ni planerar och förbereder i rätt fas. En gaseldad kamin kräver förberedelse i form av gasledningar, el och plats för avgaskanal. En vedeldad kamin kräver förberedelse för tilluft och plats för skorstenen.

Hur mycket värme behöver ni egentligen? I nya moderna hus, inreder vi ofta med stora glaspartier, stora öppna ytor och med det kommer även stora eldstäder med stora glaspartier. En stor vedeldad kamin med stora glasytor, ger också väldigt mycket värme. Mycket värme är självklart trevligt, men tänk efter en vända till. Hur stort är rummet eldstaden står i? Kommer det bli för varmt om ni eldar med ved under ett par timmar? Är det kanske en gaseldad variant som passar er bättre om ni önskar stora glaspartier? Lagom är bäst när det kommer till värme, och framförallt när det kommer till nyproducerade hus som byggs energieffektivt.

Förbereda inför kamin i nyproduktion

Det finns en rad moment ni kan förbereda för inför kamininstallation i nyproduktion för att det ska flyta på smidigt och kostnadseffektivt när installationen skall ske.

Förberedelse vedeldad kamin

Tilluft

Förse alltid kaminer i nyproducerade hus med tilluft. Kaminen fungerar inte som den ska utan det. Detta kan ske på några olika sätt, men vanligast är via ett ingjutet rör i plattan. Ska kaminen stå mot en yttervägg kan tilluft kopplas genom fasaden. Har ni inte möjlighet till någon av dessa lösningar, kan tilluft även hämtas via skorstenen. Via en s.k tilluftsskorsten. Om ni förbereder tilluft i plattan, behöver exakt modell ha bestämts och måttats efter för att det ska fungera.

Lämna plats för skorsten

Vedeldade kaminer behöver skorsten, och skorsten behöver ha sin plats för att kunna monteras smidigt och brandsäkert. Det är viktigt att planera vvs, el och bärande balkar/takstolar så det finns plats för skorstensgenomföringen. Planerar ni solceller på taket, behöver det även tas hänsyn till för att takgenomföringen av skorstenen ska fungera väl och få plats. Hur mycket plats som skall lämnas beror på dimension på skorsten, och fabrikat. Men normalt mellan 38×38 cm – 48×48 cm fritt utrymme som minimum i bjälklagsgenomföringar. Kontrollera alltid storlek med oss innan, och tänk på att måttet utgår ifrån centrum på skorstensanslutningen på kaminen, inte från väggen.

Montera takstege och förbered eventuell takhuv

Taktsäkerhet är ett krav för att få installationen besiktigad och godkänd. När ni bygger nytt hus är ofta taktsäkerheten med från takleverantören för att alla garantier skall vara samlade hos samma företag. Detsamma gäller eventuella platsbyggda takhuvar (ofta vid plåt eller papptak) som skall kläs in och tätas mot yttertaket. Har ni tak av betong eller tegelpannor monterar vi ofta en prefabricerad takhuv, och ingen förberedelse krävs.

Förberedelse gaseldad kamin

Dra fram gasledningar

Att dra fram gasledningarna i rätt skede är A och O när det kommer till förberedelse av en gaseldad kamin. Tänk på att
ledningar som gjuts in i platta eller döljs i väggar ska gå i skyddsrör. Detta har gasfirmor vi samarbetar med stenkoll på, så fråga oss om ni är osäkra. Rätt placering av gasledningarna är ett måste för att processen ska flyta på smidigt senare, så dubbelkolla måtten.

Bestäm placering för avgaskanal och skåp

”skorstenen” till gaseldade kaminer kallas även för avgaskanal, och har inte samma krav som en skorsten för vedeldad kamin. Därför kan det ofta gå att montera denna i ett tidigare skede i de fall de ska gömmas i bjälklag, kläs in i vägg eller liknande. Viktigt är även att planera plats för vart skåpet där gasoltuberna skall förvaras. Med planering i rätt fas kan ni bygga in detta på ett snyggt och praktiskt sätt.

Förbered med el

En gaseldad kamin behöver el. Alltid där gaselden skall stå, och ibland även där avgaskanalen slutar. Vad som styr det sistnämnda är om ni ska koppla en fläkt till systemet eller ej. En öppen gasbrasa kräver fläkt, och en sluten gasbrasa har inte samma krav på det. Fråga alltid vad som behövs till just ert projekt.

Frågor och svar om Kaminer och nyproduktion

När i byggprocessen ska kaminen monteras?

Det beror på kaminmodell. En fristående kamin behöver placeras på färdigt golv, och skorstenens genomföringsplåtar monteras i färdigt tak. Så relativt sent i bygget. Medan en platsbyggd eldstad med fördel kan komma in lite tidigare då ofta golv läggs runt den och spisen ska spacklas och målas.

Hur gör man med lösullsisolering närmast skorstenen?

Lösullen får inte ligga mot skorstenen, därför rekommenderar vi att ni förbereder med ett schakt där skorsten ska gå. Isolera inte vinden innan schaktet är byggt, och rådfråga oss kring storlek och placering om det

Kan man ha kamin på nedre plan om vi har golvvärme?

Ja ni kan ha kamin på nedre plan om ni har golvvärme. Förbered golvvärmeslingorna så det finns plats för skorstensgenomföringen.

Vad kostar kamin i nyproduktion?

En kamin monterad och klar i nyproduktion kostar allt mellan 50-350.000 kr beroende på vad ni önskar för lösning. Vi gör gärna en kostnadsfri offert åt er, för att lämna ett rättvist svar på frågan.

Behöver man förstärka golvet för kamin?

Ingen förstärkning av bjälklag eller platta är nödvändigt vid totalvikt på kamin+skorsten under 350kg. Skall ni platsbygga en större eldstad, eller tittar på kakelugn/täljstenskamin är det bra att rådfråga konstruktör.

Behöver jag göra bygganmälan för kamin i nyproduktion?

Vid nyproduktion är kaminen normalt med i bygglovet, och behöver då inte anmälas på nytt. Har ni inte med kamin i bygglovet behöver ni antingen komplettera bygglovet med det eller göra en separat bygganmälan.

Behövs tilluft för en kamin i nyproduktion?

Ja, det är nödvändigt att tillföra tilluft till kaminen. Utan detta, kommer kaminen inte fungera som den ska och det blir svåreldat och risk för att det ryker in.

Vad kostar installationen av en kamin i nyproduktion?

Kostnaden för att installera en kamin i nyproduktion varierar beroende på flera faktorer, inklusive typen av kamin, materialval, och arbetskostnader. Det är bäst att begära en offert för ert projekt för att få ett rättvist svar.

Behöver jag en skorsten för min kamin i nyproduktion?

Ja, de flesta kaminer kräver en skorsten för att avleda rökgaserna. Undantaget är modeller med bioetanol.

Kan jag använda en kamin som huvudvärmekälla i nybyggda hus?

Ja, det är möjligt, men inte särskilt praktiskt. Räkna i stället kaminen som ett komplement till värmesystemet.

Hur väljer jag rätt typ av kamin för mitt nya hem?

Det är viktigt att överväga ditt uppvärmningsbehov, estetiska preferenser och budget. Vi hjälper dig gärna hitta rätt modell för ert hus.

Behöver jag tillstånd för att installera en kamin i nyproduktion?

Finns kaminen med i bygglovet räcker det, och ingen ytterligare anmälan är nödvändig. Är kaminen inte med i bygglovet, behöver ni göra en anmälan till kommunen.

Kan man Bygga in kamin i väggen i nyproduktion?

Det är möjligt att integrera en kamin i väggarna mellan kök och vardagsrum exempelvis. Men det kräver noga planering för att säkerställa att det finns plats för kamin, skorsten och tilluft.

Kom igång

Begär offert idag!

Kaminer, eldstäder & öppna spisar av populära märken monterat och klart.