Klistra även in den här koden omedelbart efter den inledande -taggen:
top of page
Skorstensrenovering i Stockholm

Pure Fire AB

Skorstensrenovering i Stockholm

Behov av Skorstensrenovering?

Börjar din skorsten ovan tak vittra sönder? Eller läcker det mellan kanalerna? Kanske har du fått en anmärkning av sotaren så att skorstenen måste åtgärdas innan den är godkänd igen?

 

Vi hjälper er med skorstensrenovering i Stockholm så att skorstenen är säker att använda igen.


Vi murar om skorstenen ovan tak, eller hjälper er täta den invändigt. Ibland kan det även vara nödvändigt att göra båda delar.

Som regel finns det två olika metoder när det kommer till skorstenstätning. 

 

1. Glidgjutning
 

Det här är en säker renoveringsmetod som innebär att du till låg kostnad tätar skorstenen med ett keramiskt material. Metoden bibehåller storleken på rökkanalen samtidigt som det ger en skyddande och slät hinna på insidan. Detta gör din skorsten gas- och röktät. Den släta ytan ger bättre drag och förhindrar att smuts och sotavlagringar sitter kvar, vilket i sin tur skapar högre förbränning och en säkrare funktion.

Denna renoveringsmetod lämpar sig bäst för tätning av kanaler till vedpannor, kaminer och öppna spisar, men även vissa kakelugnar kan tätas på det här sättet utan att de behöver monteras ner.

Har du gamla rökkanaler som du istället vill använda som ventilationskanaler, eller gamla murade ventilationskanaler är keramiska bruk en både kostnads- och arbetsbesparande metod. Du slipper nya skrymmande ventilationstrummor och bjälklags- och takgenomgångar. Bättre drag får du också här.

Behov av Skorstensrenovering?
Insatsrör 

2. Insatsrör 

Tecnoflex renoveringsslang är ett flexibelt insatsrör avsett för reparationer av befintliga skorstenar med 10 års materialgaranti.


Schiedel insatsrör kan också användas som anslutningsrör mellan kassett/insats och befintlig skorsten, som avgaskanal, samt kanal i ventilationsanläggningar eller imkanaler.


Insatsrör rekommenderas till alla typ av bränslen såsom olja, gas, ved, flis, pellets mm. Tecnoflex rekommenderas att användas endast vid torra rökgaser (ej lämplig vid kondenserande drift).
 

Frågor & svar om skorstensrenovering

bottom of page