Rais 900

Pris från: 34.900 :-

Vikt: 120 kg
Effekt, nominell 6,9 kW
Verkningsgrad: 79 %

Begär offert
Priskalkylator

Beskrivning