Rais 700

Pris från: 32.900 :-

Vikt: 125 kg
Effekt, nominell 6 kW
Verkningsgrad: 80 %

Begär offert
Priskalkylator

Beskrivning