Rais 500

Pris från: 35.900 :-

Vikt: 110 kg
Effekt, nominell 7 kW
Verkningsgrad: 80 %

Begär offert
Priskalkylator

Beskrivning