A200T_miljö.jpg

Pris på kamin

Att tänka på när ni väljer braskamin

Det är enkelt att få en braskamin monterad i ert hem. Och det går snabbt. Vi bokar in ett datum och monterar normalt kaminen under en dag. Då görs även skorstensinstallationen.

Inför ditt köpet av kamin bör ni planera och tänka igenom några saker. Här följer en kort guide om vad ni bör tänka igenom i beslutsprocessen för att välja modell.

 

Guide – så väljer ni en passande braskamin

Här kommer några råd kring aspekter att beakta inför ert köp av kamin.

 

1. Utseende på kaminen

Var vill ni att kaminen ska stå? Det finns huvudsakligen två typer av braskaminer: hörnplacerade och väggplacerade. Välj bland modellerna som är designade för den ena eller den andra placeringen.

 

2. Planera för att njuta av kaminens närhet

Antagligen vill ni sitta i kaminens närhet, njuta av värmen därifrån och titta in i elden. Finns det möbler som skymmer så kan ni välja en kamin som kommer upp lite från golvet. Exempelvis är matbord vanligen 65-75 cm höga vilket ibland gör att personer väljer en kamin med eldstaden några decimeter upp i höjd.

 

3. Sidoglas 

Många kaminer har modeller där ni kan välja att ha sidoglas. Därigenom njuter ni av elden från flera vinklar i rummet.

 

4. Syftet med kaminen

Huvudargumenten för att skaffa kamin är antingen att värma huset eller för att den ger ett mysigt rum där det är trevligt att sitta. Om uppvärmning av rummet är viktigt kan en kamin med mycket sten vara ett bra val. Sten är bra på att lagra värme och stenen avger värme till rummet under en längre tid än annat material.

Kaminer med stora glas uppskattas av estetiska och mysighetsskäl. Genom glasen tar elden stor plats i rummet och ger sken över större ytor.

 

5. Dragning av skorstenskanal

Det är bra att dra skorstenen rakt upp ovanför kaminen. På det sättet får röken minst friktion och rökflödet får en lättare väg ut ur huset tack vare att kanalen inte har rörböjar. I vissa fall är den bästa lösningen att dra rökkanalen på utsidan av huset. Tänk på att utomliggande rökkanal kräver bygglov då det innebär en fasadpåverkan enligt byggregler.

 

6. Välj en modell som passar rummets storlek 

Kaminerna är dimensionerade efter olika storlek på rum. I produktbeskrivningen finns rekommendationer för hur stor yta kaminen är designad. I ett stort rum kan större kaminer placeras och de ger behaglig värme över hela rummet. En för stor kamin kan däremot ha negativa aspekter i ett litet rum då det är svårt att placera sittmöbler där man kan sitta utan att det blir alltför varmt

Se alltid till att lyssna på säljarens råd eftersom deras erfarenhet är viktig för att ni ska bli nöjda med kaminen.

 

7. Kamin i hus med flera våningar 

Det går alldeles utmärkt att ställa en kamin på bottenvåningen i ett flervåningshus. Till kaminen väljer ni alltid ett skorstenspaket där kanaldragningen (längd) bestämmer vilka delar som ska följa med.

mini-510x261.jpeg

Guide – välj en passande braskamin

Planera och tänk igenom följande punkter så att ni väljer en kamin som uppfyller era visioner.

1. Utseende på kaminen

2. Planera för att njuta av kaminens närhet

3. Sidoglas

4. Syftet med kamin

5. Dragning av skorstenskanal

6. Välj modell som passar rummets storlek

7. Kamin i hus med flera våningar